Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Tahun 2017 merupakan tahun cabaran merealisasikan pertumbuhan ekonomi gerakan koperasi yang memerlukan peningkatan daya saing dan mentransformasikan sektor bidang keberhasilan. Semestinya peranan MKM adalah meningkatkan pembangunan modal insan untuk koperasi berdaya maju. Tumpuan memperkukuhkan pembelajaran sepanjang hayat dan keusahawanan perlu disemai ilmu pengetahuan kepada semua peringkat anggota koperasi termasuk belia dan wanita.

Tahun 2017 juga, saya yakin warga MKM mampu iltizam menambah baik kualiti latihan dan pendidikan koperasi untuk meningkatkan ‘outcome’ program yang dikendalikan serta kecemerlangan institusi MKM walaupun dengan kekangan dana daripada Kumpulan Wang Amanah Pendidikan Koperasi (KWAPK). Sehubungan itu, MKM mengambil langkah penjimatan dan perbelanjaan secara berhemah serta meningkatkan sumber dalaman.

Semoga segala usaha kita memartabatkan gerakan koperasi melalui program latihan dan pendidikan memerlukan keikhlasan bekerja dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan oleh semua warga MKM serta warga bersara MKM yang telah berjasa. Begitu juga sokongan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK), Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM), ANGKASA dan gerakan koperasi.

Selamat Maju Jaya MKM.

"Latihan Kreatif, Koperasi Progresif"

PROF MADYA DATO' DR ABDUL RAHMAN ABDUL RAZAK SHAIK
KETUA PENGARAH MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

rahmanshaik[at]mkm.edu.my