Bilangan Transaksi Atas Talian 2015

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  48  30  22  18  16  11  38  26  34  22  20  19  304
2 Mendaftar Aduan  1  3  8  3  2  0  0  6  2  1  2  3  31
3 Menyemak Aduan  1  2  6  1  1  2  0  4  2  1  2  3  26
4 Mendaftar Cadangan  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5
5 Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  44  73  41  30  57  115  32  56  50  42  50  36  626
6 Permohonan Kursus Jangka Pendek  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223 27484 
7 Menyemak Jadual Kursus  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223  27484
8 Mendaftar Alumni  851  1936  2241  1012  1659  1068  823  1334  1728  2160  1896  2289 18997 
9 Tempahan Fasiliti  6  5  0  9  23  6  11  21  13  21  32  27  174
10 Kemaskini Profil Peserta  8  5  4  11  9  5  1  10  5  3  7  10  78
  JUMLAH  3819  7010  8020  4992  6196  4423  2891  5937  6534  9448  7099  8833  75202

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.