Bilangan Transaksi Dalam Talian 2018

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade)  22 16   15  16 20                 
2. Mendaftar Aduan dan Cadangan  1  3                
3. Menyemak Aduan  1  3                
4. Jumlah Transaksi Sirkulasi Perpustakaan dalam Talian 80 56 115 162 56                
5. Permohonan Kursus Jangka Pendek 5060 9738 7329 2728 766                 
6. Menyemak Jadual Kursus 5060 9738 7329 2728 766                
7. Mendaftar Alumni 4716 8739 6112 1929 566                 
8. Tempahan Fasiliti 6 18 27 28  12                
9. Kemaskini Profil Peserta 0 0 0 1                
10. Pertanyaan  0 0                
  JUMLAH 14946 28307 20932 7598  2192            
 
 

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.