Bilangan Transaksi Atas Talian 2017

Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1. Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade)  28  34 28   16  37  13  13  6  25  43  16 16  275
2. Mendaftar Aduan  4 1 1 2 0 1 1 0 2 2 2 16
3. Menyemak Aduan 4 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2  2 16
4. Mendaftar Cadangan  0  0  0 0  1  0 1
5. Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku 240 200 216 188 65 120 4 86 187 225 133 72 1736
6. Permohonan Kursus Jangka Pendek  4107 6243 4425 2904 2362 842 2811 3946 3567 3968 5466 6822  47463
7. Menyemak Jadual Kursus  4107 6243 4425 2904 2362 842 2811 3946 3567 3968 5466 6822  47463
8. Mendaftar Alumni  3622 5524 3452 2345 1883 720 2305 3379 2904 3134 4498 6159  39925
9. Tempahan Fasiliti  2 28 32 17 34 0 23 39 30 31 21 7  264
10. Kemaskini Profil Peserta 5 2 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0  18
11. Pertanyaan  0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0  4
  JUMLAH 12115 18242 12554 8366 6706 2524 7954 11397 10256  11328  15588  19900  96698

Nota:
Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.