Bilangan Transaksi Dalam Talian MKM 

Bil  Statistik 
1 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2016
2 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2015
3 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2014
4 Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 2013