Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

BilPiagam PelangganSukuan 1 (Jan-Mac)Sukuan 2 (Apr- Jun)Sukuan 3(Jul-Sept)Sukuan 4 (Okt-Dis)

1.

Mengedarkan Buku Program dan Kalendar Kursus Latihan kepada pelanggan sebelum 31 Januari pada setiap tahun.

100%      

2.

Mengeluarkan surat tawaran kursus dalam tempoh dua (2) minggu sebelum tarikh kursus.

25%      

3.

Melaksanakan sekurang kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.

13.12%      

4.

Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) keluaran penerbitan setahun.

25%      

5.

Melaksanakan sekurang-kurangnya lima puluh (50) khidmat konsultasi koperasi setahun. 25%      

6.

Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berkeadaan baik untuk digunakan sehari sebelum kursus bermula.

70%      

7.

Memastikan perkhidmatan perpustakaan dan fasiliti mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5.

80%      

8.

Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat daripada satu (1) hari bekerja.

100%      

9.

Memastikan penilaian kursus keseluruhan mendapat skor purata penilaian tidak kurang dari pada 4 dalam skala 1 hingga 5.

 80%