Tatacara Pengauditan & Perakaunan Koperasi

Kursus Wajib JAD (Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi) adalah kursus wajib yang dikhaskan untuk Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi dengan objektif seperti berikut :

  • untuk memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi; dan
  • memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.

Isi kandungan Wajib JAD 

  • Penerapan nilai keusahawanan dalam koperasi;
  • Pengenalan kepada pengurusan strategi dan pembentukan visi dan mini;
  • Analisis persekitaran organisasi;
  • Penjanaan dan pemilihan strategi; dan
  • Pelaksanaan, penilaian dan kawalan.

Muat Turun Senarai Penuh Kursus JAD