Pengurusan Strategik

Kursus Wajib 3 - Pengurusan Strategik merupakan pengetahuan asas berkaitan saranan dan keperluan koperasi menyediakan pelan strategik koperasi dengan objektif kursus seperti berikut :

  • Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.
  • Memberi pendedahan berkaitan teknik-teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.

Isi kandungan Wajib 3

  • Penerapan nilai keusahawanan dalam koperasi;
  • Pengenalan kepada pengurusan strategi dan pembentukan visi dan mini;
  • Analisis persekitaran organisasi;
  • Penjanaan dan pemilihan strategi; dan
  • Pelaksanaan, penilaian dan kawalan.

Muat Turun Senarai Penuh Kursus