Pengurusan Kewangan Koperasi

Kursus Wajib 2 - Pengurusan Kewangan Koperasi merupakan pengetahuan asas berkaitan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan koperasi dengan objektif seperti berikut : 

  • Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.

Isi Kandungan Kursus

  • Pengenalan kepada pengurusan kewangan;
  • Menilai prestasi koperasi;
  • Mengurus modal kerja koperasi; dan
  • Mengurus tunai dan kecairan.

Muat Turun Senarai Penuh Kursus