Cara Memohon

Permohonan secara manual

Semua permohonan mestilah dibuat dengan menggunakan borang permohonan kursus yang disediakan oleh MKM. Bagi anggota atau kakitangan koperasi dan badan swasta yang berminat, borang-borang permohonan yang telah lengkap diisi boleh dihantar terus ke kampus di mana kursus dijalankan.Untuk kakitangan jabatan dan agensi-agensi kerajaan, setiap permohonan mestilah melalui jabatan atau agensi masing-masing.

Muat Turun Borang Permohonan 

Permohonan Secara Dalam Talian

Pemohonan secara dalam talian boleh dilakukan melalui Sistem Maklumat Pengurusan Latihan (MITS) 

Daftar Kursus Melalui MITS

Yuran Pengajian 

Kadar yuran pendaftaran / pengajian adalah seperti berikut :

NoButiranYuran PendaftaranYuran Pengajian
Koperator/ Jabatan/ Agensi Yang Menyelia Koperasi  Swasta/ Individu (Bukan Anggota Koperasi) Koperator/ Jabatan/ Agensi Yang Menyelia Koperasi  Swasta/ Individu (Bukan Anggota Koperasi)
1 Kursus Wajib   Percuma  Tidak Berkaitan Percuma  Tidak Berkaitan
2 Kursus Pengurusan dan Teknikal 1. Dalam Kampus
2. Luar Kampus
RM 30

RM 50

Percuma

RM 100/sehari

  **caj tambahan (yuran aksesori/perkakasan komputer RM20 dikenakan kepada peserta yang mengikuti kursus yang menggunakan komputer)
 3  Kursus Bidang Keberhasilan  a) Dalam Kampus

RM30 -RM 100

RM 50-RM 100  Percuma   RM 100/sehari
    b) Luar Kampus RM 30 - RM 400 **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan Percuma   **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan
 4  Program Bicara  Bicara Ilmu Percuma  **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan Percuma   **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan
    Bicara Professional Percuma atau sehingga RM50 **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan Percuma   **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan
 5  Seminar  Dengan Penginapan RM 30 - RM150

**tertakluk kepada Brosur Program berkenaan Percuma   **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan 
    Tanpa Penginapan Percuma atau sehingga RM 100 **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan Percuma  **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan
 6  Konvensyen  Dengan Penginapan RM 30 - RM 200 **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan  Percuma  **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan 
Tanpa Penginapan  Percuma atau sehingga RM 100 **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan  Percuma  **tertakluk kepada Brosur Program berkenaan 
 7 Program Sijil  Sijil Profesional Setiausaha  RM100 RM100 Percuma   Tidak Berkaitan 
    Sijil Pengurusan Koperasi RM100 RM100 Percuma  Tidak Berkaitan 
    Sijil Pengauditan Dalaman RM500 - RM1000 RM500 - RM1000 Percuma  Tidak Berkaitan 
    Sijil Peruncitan Koperasi  RM100 RM100 Percuma  Tidak Berkaitan 
8 Kurus Wajib Dalam Talian (VLMS)  RM 50/ Kursus Wajib RM 50/ Kursus Wajib Tidak Berkaitan 

Bayaran pendaftaran tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon-pemohon yang telah dipilih tidak menghadiri kursus.

Makanan

Koperasi/ JabAgensi yang menyelia KoperasiJabatan/ KerajaanSwasta/ Individu
Percuma RM30/ sehari RM30/ sehari
Percuma RM30/ sehari RM30/ sehari

Penginapan

Koperasi/ JabAgensi yang menyelia KoperasiJabatan/ KerajaanSwasta/ Individu
Percuma RM40/ sehari RM40/ sehari
Percuma RM40/ sehari RM40/ sehari
  • Kemudahan penginapan diutamakan kepada peserta yang tinggal melebihi 40 kilometer dari tempat kediaman ke tempat kursus.
  • Yuran penyertaan dan penginapan luar kampus tertakluk kepada jenis program/ kursus.

Pembayaran Yuran

Yuran pendaftaran/ yuran pengajian boleh dibayar kepada MKM melalui kaedah berikut:

  1. Bayaran dimasukkan terus ke Akaun Penerimaan Kecil MKM, CIMB Bank Berhad, No. Akaun 8002289488 dan kemukakan slip/penyata bank sebagai bukti pembayaran
  2. Membuat pembayaran secara dalam talian (online) melalui CIMB Clicks  No. Akaun 8002289488
  3. Cek berpalang atas nama: Akaun Penerimaan Kecil MKM
  4. Bayaran secara pesanan kerajaan /jabatan (L/O).

*Bayaran secara tunai tidak digalakkan dan perlu dijelaskan sebelum hadir kursus.