Arkib Berita & Peristiwa
line-inner

MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

Pemberitahuan Kekosongan Jawatan
 
 
 
 
BIL
Jawatan
Gred
Kumpulan
Perkhid-matan
Klasifikasi
Perkhidma-tan
Taraf
Jawatan
 
Gaji HARIAN
 
(berdasarkan kelayakan akademik)
 
Kekosongan /
Penempatan
 
1.
 
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
 
N17
 
Pelaksana
 
Pentadbiran & Sokongan
 
Sambilan

Sijil Pelajaran Malaysia(SPM)

RM54.00
 
 

1 Kekosongan            di MKM

Petaling Jaya                         
 
 
2.
 
Pembantu Am Pejabat
 
N1
 
Pelaksana
 
Pentadbiran & Sokongan
 
Sambilan
 

1 Kekosongan            di MKM

Petaling Jaya
 
                  
SYARAT-SYARAT LANTIKAN:
 
 
JAWATAN 1
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 
(a)      warganegara Malaysia;
 

(b)     berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 

(c)     Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu(termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

 
JAWATAN 2
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 
(a) warganegara Malaysia;
 
(b)berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 

 (d)    Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu(termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Keutamaan diberi kepada calon lelaki yang mempunyai Lesen Memandu B2 dan D).


 

CARA MEMOHON:
 

a)       Permohonan hendaklah menggunakan borang yang boleh didapati di Laman Web MKM. Di penjuru sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis jawatan yang dipohon; atau

 

b)       Calon-calon juga boleh membuat permohonan secara`online’ melalui portal Job Malaysia Kementerian Sumber Manusia dengan melayari laman web www.jobsmalaysia@mohr.gov.my

 

c)       Tarikh tutup permohonan ialah pada   18 September 2012.

 

d)       Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang diakui sah dan juga gambar berukuran pasport yang terbaru dan dialamatkan kepada:

 
 
KETUA PENGARAH
MAKTAB KOPERASI MALAYSIA
PETI SURAT 60, 103 JALAN TEMPLER 
46700 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
(u/p : Unit Sumber Manusia)
PERHATIAN

Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temu duga.