Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP)

MTCP

Brosur (Klik di sini untuk Brosur)

PKTM telah dilancarkan secara rasmi pada 7 September 1980 di Ketua-ketua Komanwel Mesyuarat Negeri di New Delhi untuk menunjukkan komitmen Malaysia terhadap Kerjasama Selatan-Selatan, di Kerjasama Teknikal tertentu di kalangan Negara Membangun (TCDC). Selaras dengan semangat Kerjasama Selatan-Selatan, Malaysia melalui PKTM berkongsi pengalaman pembangunan dan kepakaran dengan negara-negara membangun yang lain. PKTM pertama kali dirumuskan berdasarkan kepercayaan bahawa pembangunan sesebuah negara bergantung kepada kualiti sumber manusia. Setiap tahun, lebih daripada 80 program yang ditawarkan oleh lebih daripada 80 Institusi Latihan MTCP, yang kebanyakannya adalah pusat kecemerlangan untuk latihan. Sejak penubuhannya, lebih daripada 32,000 peserta telah mendapat manfaat daripada program-program latihan di bawah panji-panji MTCP. MTCP telah melanjutkan penerimanya negara-negara untuk 143 negara-negara membangun untuk latihan dalam tempoh sepuluh kawasan utamanya yang penting untuk pembangunan sesebuah negara.

Objektif

• Untuk berkongsi pengalaman pembangunan dengan negara-negara lain;
• Untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan negara-negara membangun yang lain;
• Menggalakkan Kerjasama Selatan-Selatan (SSC);
• Untuk menggalakkan kerjasama teknikal di kalangan negara-negara membangun (TCDC).

Maktab Koperasi Malaysia

Sebagai institusi pendidikan koperasi tunggal di Malaysia, MKM telah diberi kepercayaan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan kursus Sijil Pengurusan Koperasi. Ini merupakan pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia untuk menyokong sektor koperasi sebagai enjin ketiga pertumbuhan bagi Malaysia selepas sektor awam dan swasta.

Fungsi utama MKM :

• Menganjurkan program latihan dan pendidikan untuk gerakan koperasi di negara ini;

• Untuk menyebarkan dan menerbitkan maklumat yang berkaitan dengan koperasi;

• Menjalankan penyelidikan dan perundingan yang berkaitan dengan gerakan koperasi.

 

 

 Methodology  Qualification  Tuition Fees  Application and Enquiries  General Condition of Awards  Visa and Vaccination