• Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
  Bilangan Transaksi 2016
  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
  1. Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  29  32 28   28  28  28  28  28  28  28  28 28   341
  2. Mendaftar Aduan  1  0  1 0  4  5  3  22
  3. Menyemak Aduan  1  0  1  3  4  2  19
  4. Mendaftar Cadangan  0  0  1  1  1  0  3
  5. Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  120  106 156  104  160  162  148  137  108   127  112  45  1485
  6. Permohonan Kursus Jangka Pendek  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854 3649 1357   37498
  7. Menyemak Jadual Kursus  3481  3482  3521  3867  3294  1399  2458  3589  3547  3854  3649 1357   37498
  8. Mendaftar Alumni  3156  2679  2895  2883  2527  1184  1587  2458  1857  1458  1258 1154   25096
  9. Tempahan Fasiliti  6  6  1  9 23  6  9 7 15  11 9 13   115
  10. Kemaskini Profil Peserta  1  3  7  0  3  0  6 8  12  18 7  13   78
  11. Pertanyaan  0  0  0  2  0  0  2 0  0  1 1  0  6
    JUMLAH  10276   9790   10132   10762   9329   4178   6699   9825   9116   9359  8723  3972  102161

  Nota:
  Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

   

 • Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
  Bilangan Transaksi 2015
  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
  1 Menjalani Sesi Pembelajran Secara e-Learning (versi upgrade)  48  30  22  18  16  11  38  26  34  22  20  19  304
  2 Mendaftar Aduan  1  3  8  3  2  0  0  6  2  1  2  3  31
  3 Menyemak Aduan  1  2  6  1  1  2  0  4  2  1  2  3  26
  4 Mendaftar Cadangan  0  0  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5
  5 Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku  44  73  41  30  57  115  32  56  50  42  50  36  626
  6 Permohonan Kursus Jangka Pendek  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223 27484 
  7 Menyemak Jadual Kursus  1430  2478  2848  1956  2214  1608  993  2240  2350  3599  2545  3223  27484
  8 Mendaftar Alumni  851  1936  2241  1012  1659  1068  823  1334  1728  2160  1896  2289 18997 
  9 Tempahan Fasiliti  6  5  0  9  23  6  11  21  13  21  32  27  174
  10 Kemaskini Profil Peserta  8  5  4  11  9  5  1  10  5  3  7  10  78
    JUMLAH  3819  7010  8020  4992  6196  4423  2891  5937  6534  9448  7099  8833  75202

  Nota:
  Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

   

 • Bil. Nama Perkhidmatan Dalam Talian
  Bilangan Transaksi 2014
  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
  1 Permohonan Kursus Jangka Pendek 1445 1942 3192 2885 2081 1845 614 1403 1402 3040      
  2 Permohonan Kursus Jangka Panjang Peringkat Diploma & Sijil  0 4 20 197 267 52 0 0 0 0      
  3 Menyemak Permohonan Diploma 0 1 8 52 117 23 0 0 0 0      
  4 Mendaftar Subjek (Diploma) - - - - - 355 228 0 126 0      
  5 Menjalani Sesi Pembelajaran Secara e-Learning (versi upgrade) 95 30 48 48 22 12 18 18          
  6 Mendaftar Aduan (eCRM) 17 9 12 14 8 9 3 2 4 9      
  7 Menyemak Aduan (eCRM) 17 9 9 8 4 4 3 2 4 8      
  8 Mendaftar Cadangan (eCRM) 7 2 0 0 0 0 1 7 4 0      
  9 Membuat Tempahan Buku (EQUIP) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0      
  10 Melanjutkan Tempoh Pinjaman Buku (EQUIP) 80 175 176 143 81 37 110 89 237 137      
  11 Menyemak Jadual Kursus (MITS)

  SISTEM MITS MULA BEROPERASI MENGGANTIKAN SISTEM MIOS BERMULA SEPTEMBER 2014

  1402 3040      
  12 Mendaftar Alumni (MITS) 1029 1839      
  13 Tempahan Fasiliti (MITS) 5 5      
  14 Kemaskini Profil Peserta (MITS) 6 0      
    JUMLAH 1661 2173 3465 3347 2580 2337 977 1521 4219 8078      

  Nota:
  Bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian intranet/dalaman agensi tidak perlu dipaparkan.

   

 •  

  Bil.

  Nama Perkhidmatan Dalam Talian

  Bilangan Transaksi 2013

  Jan

  Feb

  Mac

  Apr

  Mei

  Jun

  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  1 Permohonan Ijazah 7 0.7 2 0.2 1 0.1 0 0 0 0 0 0
  2 Kursus Jangka Pendek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3 e-Pembelajaran 160 16.9 100 11.5 100 9.9 54 5.4 54 4.5 54 4.1
  4 Permohonan Diploma 44 4.6 36 4.1 97 9.6 101 10.1 195 16.3 184 13.8
  5 Status Permohonan Ijazah / Diploma 44 4.6 36 4.1 97 9.6 101 10.1 195 16.3 184 13.8
  6 e-Pembayaran 6 0.6 12 1.4 15 1.5 10 1.0 2 0.2 116 8.7
  7 Perpustakaan eQUIP 70 7.4 65 7.5 75 7.5 170 16.9 200 17 168 12.6
  8 Portal Diploma 381 40.0 381 43.7 381 37.8 307 30.7 307 25.6 368 27.7
  9 Web Mail 240 25.2 239 27.5 242 24.0 245 24.5 242 20 242 18.2
  10 Sistem Pengurusan Maklum Balas (FMS) 0 0 0 0 0 0 3 0.3 0 0 6 0.5
  11 Sistem Pengurusan Pelanggan (CRM) 0 0 0 0 0 0 10 1.0 5 0.4 8 0.6
  12 Semakan Permohonan Dalam Talian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    JUMLAH 952 100 871 100 1008 100 1001 100 1200 100 1330 100

  Bil.

  Nama Perkhidmatan Dalam Talian

  Bilangan Transaksi 2013

  Julai

  Ogos

  Sept

  Okt

  Nov
  Dis

  JUMLAH

  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  Bil
  %
  1 Permohonan Ijazah 0 0                        
  2 Kursus Jangka Pendek 0 0                        
  3 e-Pembelajaran 54 4.4                        
  4 Permohonan Diploma 164 13.2                        
  5 Status Permohonan Ijazah / Diploma 164 13.2                        
  6 e-Pembayaran 75 6.1                        
  7 Perpustakaan eQUIP 158 12.8                        
  8 Portal Diploma 368 29.7                        
  9 Web Mail 245 19.8                        
  10 Sistem Pengurusan Maklum Balas (FMS) 1 0.1                        
  11 Sistem Pengurusan Pelanggan (CRM) 9 0.7                        
  12 Semakan Permohonan Dalam Talian 0 0                        
    JUMLAH 1238 100