• Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian

  Bil
  Piagam Pelanggan
  Sukuan 1
  (Jan-Mac)
  Sukuan 2
  (Apr- Jun)
  Sukuan 3
  (Jul-Sept)
  Sukuan 4
  (Okt-Dis)

  1.

  Mengedarkan Buku Program dan Kalendar Kursus Latihan kepada pelanggan sebelum 31 Januari pada setiap tahun.

  100% 100% 100%  

  2.

  Mengeluarkan surat tawaran kursus dalam tempoh dua (2) minggu sebelum tarikh kursus.

  25% 50%    

  3.

  Melaksanakan sekurang kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.

  28.27% 46% 60%  

  4.

  Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA.

  100% 100% 100%  

  5.

  Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) keluaran penerbitan setahun.

  25% 50% 75%  

  6.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya lima puluh (50) khidmat konsultasi koperasi setahun. 25% 50% 75%  

  7.

  Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berkeadaan baik untuk digunakan sehari sebelum kursus bermula.

   82% 90% 90%  

  8.

  Memastikan perkhidmatan perpustakaan dan fasiliti mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5.

   80.4% 90% 90%  

  9.

  Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat daripada satu (1) hari bekerja.

   100% 90% 90%  

  10.

  Memastikan penilaian kursus keseluruhan mendapat skor purata penilaian tidak kurang dari pada 4 dalam skala 1 hingga 5.

   82.5% 90% 90%  
 • Pencapaian Piagam Pelanggan MKM (Januari hingga Disember 2016)

  ** Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap suku tahun bermula 2013

  Bil Piagam Pelanggan
  Sukuan 1
  (Jan-Mac)
  Sukuan 2
  (Apr- Jun)
  Sukuan 3
  (Jul-Sept)
  Sukuan 4
  (Okt-Dis)

  1.

  Mengedarkan Buku Program dan Kalendar Kursus Latihan kepada pelanggan sebelum 31 Januari pada setiap tahun.

   30%  100%  100%  100%

  2.

  Mengeluarkan surat tawaran kursus dalam tempoh dua (2) minggu sebelum tarikh kursus.

   30%  40%  50%  90%

  3.

  Melaksanakan sekurang kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.

   15.18%  45.96%  57.11%  100%

  4.

  Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA.

   100%  100%  100%  100%

  5.

  Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) keluaran penerbitan setahun.

   25%  50%  75%  100%

  6.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya lima puluh (50) khidmat konsultasi koperasi setahun.  25%  50%  75%  100% 

  7.

  Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berkeadaan baik untuk digunakan sehari sebelum kursus bermula.

   90%  90%  90%  90%

  8.

  Memastikan perkhidmatan perpustakaan dan fasiliti mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5.

   4.05  4.04  4.01  4.03%

  9.

  Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat daripada satu (1) hari bekerja.

   99.9% 99.9%  99.9%   99.9%

  10.

  Memastikan penilaian kursus keseluruhan mendapat skor purata penilaian tidak kurang dari pada 4 dalam skala 1 hingga 5.

   4.18  4.22  4.28  4.30

  (Dalam peratus %)

 • Pencapaian Piagam Pelanggan MKM (Januari hingga Disember 2015)

  ** Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap suku tahun bermula 2013

  Bil Piagam Pelanggan
  Sukuan 1
  (Jan-Mac)
  Sukuan 2
  (Apr- Jun)
  Sukuan 3
  (Jul-Sept)
  Sukuan 4
  (Okt-Dis)

  1.

  Mengedarkan Buku Program dan Kalendar Kursus Latihan kepada pelanggan sebelum 31 Januari pada setiap tahun.

  30%  100%  100%  100%

  2.

  Mengeluarkan surat tawaran kursus dalam tempoh dua (2) minggu sebelum tarikh kursus.

  35%  46.18%  51.63%  100%

  3.

  Melaksanakan sekurang kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.

  20%  46.18%  61.45%  100%

  4.

  Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA.

  100%  100%  100%  100%

  5.

  Menghasilkan sekurang-kurangnya sepuluh (10) keluaran penerbitan setahun.

  10%  30%  50%  100%

  6.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya lima puluh (50) khidmat konsultasi koperasi setahun. 36%  52%  90%  100%

  7.

  Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berkeadaan baik untuk digunakan sehari sebelum kursus bermula.

  81%  81.7%  79.3%  100%

  8.

  Memastikan perkhidmatan perpustakaan dan fasiliti mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5.

  81.3%  81.8%  80.5%  100%

  9.

  Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat daripada satu (1) hari bekerja.

  75%  80%  71.5%  100%

  10.

  Memastikan penilaian kursus keseluruhan mendapat skor purata penilaian tidak kurang dari pada 4 dalam skala 1 hingga 5.

  84.5%  85.6%  85.5%  100%

  (Dalam peratus %)

 • Pencapaian Piagam Pelanggan MKM (Januari hingga Disember 2014)

  ** Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap suku tahun bermula 2013

  Bil Piagam Pelanggan
  Sukuan 1
  (Jan-Mac)
  Sukuan 2
  (Apr- Jun)
  Sukuan 3
  (Jul-Sept)
  Sukuan 4
  (Okt-Dis)

  1.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun

  17.3% 55% 72.41% 100%

  2.

  Memastikan program Diploma Pengurusan Koperasi sentiasa memenuhi standard MQA.

  100% 100% 100% 100%

  3.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya tiga (5) penyelidikan setahun

  0% 55% 80% 100%

  4.

  Menghasilkan sekurang-kurangnya lima (5) penerbitan setahun

  60% 80% 90% 100%

  5.

  Melaksanakan sekurang-kurangnya dua puluh (20) konsultasi setahun

  24% 46% 60% 100%

  6.

  Memastikan prasarana latihan dan peralatan latihan berfungsi dengan baik dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula 100% 81% 82% 100%

  7.

  Memastikan perkhidmatan domestik mendapat skor purata penilaian tidak kurang daripada 4 skala dalam skala 1 hingga 5

  82% 81.33% 81% 100%

  8.

  Memastikan perkhidmatan perpustakaan mendapat skor purata penilaian tidak kurang 4 dalam skala 1 hingga 5

  81% 80.2% 81.4% 100%

  9.

  Memberikan maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat dari 24 jam

  94.5% 85.3% 87.5% 100%

  10.

  Memastikan penilaian kursus keseluruhan mendapat skor purata penilaian tidak kurang daripada 4 dalam skala 1 hingga 5

  85% 83.13% 85.2% 100%