Kami warga kerja MKM berazam untuk mengamalkan Kod Etika MKM dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab berasaskan prinsip dan teras berikut:

  1. Mengamalkan nilai peribadi mulia sebagai budaya kerja.
  2. Mengamalkan nilai profesionalisme dalam perkhidmatan.
  3. Memegang teguh prinsip akauntabiliti, integriti dan kedaulatan undang-undang dalam tugas yang diamanahkan.
  4. Mengutamakan kepentingan pelanggan.
  5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjanghajat.
  6. Mengamalkan penambahbaikan berterusan.

Klik untuk Muat Turun Kod Etika MKM