(Portal ini hanya memaparkan abstrak penyelidikan sahaja. Hasil penyelidikan boleh didapati di perpustakaan MKM Kampus Induk Petaling Jaya)

 

BIL
TAJUK
 
1
"Pencapaian Kedai TUKAR Koperasi: Perspektif Pengurusan Perniagaan dan Kepuasan Pelanggan".
2
Penglibatan Dan Prestasi Koperasi Dalam Perumahan.
 3
Perkembangan Dan Prospek Koperasi Orang Asli.
 4 The Implementation Of Internal Control System Among Malaysian Credit Co-Operatives
 5 Attributes and Perceived Success Factors of Performing
 6 Kajian Kes: Perniagaan Homestay Oleh Koperasi
 7 Ar-Rahnu Sebagai Sumber Pembiayaan Mikro Kredit: Amalan Penyedia Perkhidmatan
 8 Kecenderungan Koperasi Dalam Bidang Peruncitan: Penilaian Keupayaan Dan Dorongan Kejayaan
 9 Cabaran Koperasi Pengguna Dalam Aktiviti Peruncitan Di Semenanjung Malaysia
 10 Tahap Keusahawanan Dalam Gerakan Koperasi Di Malaysia
 11 Kajian Profil Koperasi Di Negeri Sarawak Dan Potensi Untuk Dimajukan Dalam Perniagaan
 12 Mobilisasi Dana Koperasi
 13 Literasi Komputer Dalam Kalangan Anggota Lembaga Dan Kakitangan Koperasi Di Malaysia
 14 Penerimaan Produk Bumiputera di Hypermarket
 15 Kajian Persepsi Keberkesanan Program Latihan Maktab Kerjasama Malaysia
 16 A Study Of The Internal Audit Committee In The Co-operative Movement In Malaysia
 17 Kajian Penglibatan Wanita Dalam Gerakan Koperasi Semenanjung Malaysia
 18 Kedudukan Tenaga Kerja dan Kepuasan Kerja Dikalangan K/Tangan Koperasi Di Malaysia
 19 Laporan Kajian Ciri-Ciri Keusahawanan dan Amalan Pengurusan
 20 Kajian Penyusunan/Pemulihan Aktiviti Koperasi Serbaguna daerah Sering Utara dan Koperasi Tanjung Mas
 21 Study on Youth Integration in Co-operative Development in Malaysia
 22 The Study On Consumer Co-operative Movement in Malaysia
 23 Koperasi Di kalangan Kariah Masjid
 24 Gerakan Koperasi Sekolah-Satu Penilaian
 25 A Report On The Study of Benefits Acquired As members Of Co-operative
 26 Koperasi Pertanian Dalam Industri Agromakanan Malaysia
 27 Analisis Kompetensi Anggota-anggota Koperasi Sekolah Dalam 100 Buah Sekolah-sekolah Gred A
 28 Kajian Tahap Penglibatan Anggota Dalam Aktiviti Ekonomi Koperasi Di Malaysia
 29 Kajian Perdagangan Peruncitan Koperasi Di Negeri Sarawak
 30 Kajian Kemungkinan Mewujudkan Setiausaha Koperasi Berlesen
 31 Kajian Ke Atas Impak Pusingan Tabungan Modal Pusingan(TMP) Ke Atas Koperasi
 32 Kajian Analisis Keperluan Latihan (TNA) Bagi Koperasi Kredit Di Malaysia
 33 Hubungkait Antara Tanggapan Terhadap Reputasi Kedai Runcit Koperasi Dengan Langganan Anggota Di Negeri Sabah
 34 Keberkesanan Pelaksanaan Pengurusan Risiko Di Koperasi Tier 1 Dan Tier 2 Di Malaysia
 35 Kajian Keberkesanan Tmp-Jpk Terhadap Koperasi Kredit
 36 Kajian Kompetensi Graduan Dpk Mkm
 37 Prospek Dan Potensi Penglibatan Koperasi Dalam Perniagaan Perhotelan Di Malaysia