Bil.  Penerbitan
 1  Laporan Tahunan
 2  Jurnal
3  Monograf Penyelidikan
4  Siri Pengurusan
5  Dimensi Koop
6  Koleksi Ilmiah
8  Kisah Kejayaan Koperasi
9  Koleksi Prosiding Seminar & Konvensyen
10  Majalah Info MKM