'Certificate in Co-operative Microfinance’ Programme

Pembiayaan Mikro muncul sebagai instrumen berkuasa di omy econ- baru untuk menyediakan perkhidmatan kewangan kepada golongan miskin pada kos yang berpatutan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran. Ia meletakkan penekanan khas kepada pengembangan rangkaian institusi kewangan, koperasi dan lain-lain kumpulan bantu diri untuk menyediakan kredit kepada bahagian-bahagian yang lemah dan lemah dalam masyarakat. Dengan matlamat untuk mewujudkan nilai-nilai sosial, dalam formula pembiayaan koperasi telah memperluaskan kesan penyediaan perkhidmatan kewangan kepada anggota berpendapatan rendah dengan tujuan untuk memperbaiki peluang hood liveli- melalui penyediaan modal untuk terprises en- mikro. Oleh itu, kursus ini memberi tumpuan kepada perkongsian pengetahuan dan konsep menyeluruh yang boleh digunakan untuk pembiayaan mikro, terutamanya dalam koperasi.

Objektif

Untuk membolehkan peserta untuk mendapatkan pemahaman mengenai asas pembiayaan mikro dalam koperasi, 'produk, perkhidmatan, isu-isu, cabaran-yang strategi sebagai alat untuk pembangunan masyarakat selaras dengan prinsip koperasi dan lation legis- koperasi dan-cabaran.

Kandungan Kursus

Untuk mencapai objektif kursus, topik-topik yang meliputi:
Pengenalan kepada Koperasi Pergerakan di Malaysia
   •Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Malaysia
   •Tinjauan Gerakan Koperasi di Malaysia
   •Dasar Negara Koperasi
   • Koperasi Identiti dan Nilai Berdasarkan Pengurusan
Asas dan Tinjauan Pembiayaan Mikro di India
   • Tinjauan Pembiayaan Mikro: Dari Peminjam Wang untuk Mi-crofinance
   • Tetapan Pembiyaan Mikro di Malaysia
   • Prinsip dan Amalan Tadbir Urus Pembiayaan Mikro
Pembiayaan Mikro Melalui Perspektif Islam
   • Perbandingan antara membiayai Konvensional dan Microfi- Islam
Pembiayaan Mikro: Produk dan Perkhidmatan
   • Skim Mikro Kredit
   • Urusan Pembiayaan Mikro Penghantaran Mod
   • Memantau dan Menilai Pinjaman
Isu-isu strategik dan Cabaran dalam Pembiayaan Mikro

Metodologi  Kelayakan  Yuran Pengajian  Permohonan Dan Pertanyaan  Syarat Umum Kelayakan  Vaksinasi Dan Visa