Certificate in Co-operative Management Programme

Dalam menguruskan koperasi pada abad ke-21, pemimpin dan pengurus koperasi mendapat cabaran dalam menguruskan permintaan dan jangkaan daripada ahli, disamping cabaran daripada persekitaran perniagaan yang baru muncul. Urusan koperasi yang sesuai dengan keperluan moden tetapi tetap bergantung dengan falsafah koperasi dan prinsipnya kerana penting dalam memastikan kesinambungan dan identiti koperasi dikekalkan. Oleh itu, kursus ini memberi tumpuan kepada perkongsian pengetahuan dan konsep pengurusan yang komprehensif yang digunakan oleh koperasi. Di samping itu, selain memberi tumpuan kepada isu-isu yang berkaitan dengan pergerakan, prinsip-prinsip, produk dan perkhidmatan, ia juga menggalakkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara peserta.

Objektif Kursus

Untuk membolehkan para peserta meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan koperasi, selaras dengan prinsip koperasi dan undang-undang koperasi.

Kandungan Kursus

Untuk mencapai objektif kursus, topik-topik yang meliputi:

• Pengenalan kepada Malaysia dan  Sosio-Ekonomi pembangunan

• Gerakan koperasi di Malaysia

• Identiti koperasi dan nilai berdasarkan pengurusan

• Undang-undang koperasi di Malaysia

• Tadbir urus yang baik dalam Koperasi

• Pengurusan strategik dalam Koperasi

• Pengurusan pemasaran dalam Koperasi

 

 Metodologi  Kelayakan  Yuran Pengajian  Permohonan Dan Pertanyaan  Syarat Umum Kelayakan  Vaksinasi Dan Visa