Bil Tajuk
1. Teks Ucapan Yang Berhormat Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) Muat Turun