Selaras dengan keperluan dan tuntutan MS ISO 9001:2015 (PK-MKM-05) Pemilihan, Pengesahan dan Tawaran Kursus, (PK-MKM-08) Pelaksanaan Program Latihan, setiap peserta yang ingin mengikuti kursus jangka pendek di Maktab Koperasi Malaysia (MKM) dikehendaki memohon menggunakan borang permohonan ataupun memohon secara atas talian menerusi laman sesawang rasmi MKM iaitu www.mkm.edu.my. Surat tawaran akan dikeluarkan kepada peserta sebagai bukti penerimaan kemasukan kursus.

Permohonan kursus secara WALK IN tidak akan dipertimbangkan.