Pengenalan

Pusat Pembangunan Komuniti (PPK) telah ditubuhkan pada tahun 1991 dan pada mulanya dikenali sebagai Pusat Sumber & Pendidikan Tinggi (PESDI) serta ditempatkan di Blok K, Maktab Koperasi Malaysia (MKM) Jalan Templer.

Pusat ini kemudiannya telah ditukar nama kepada Pusat Antarabangsa & Pendidikan Tinggi pada tahun 2010 dan ditempatkan di Bangunan IEM, Jalan Selangor sehinggalah sekarang. Pada tahun 2014, pusat ini ditukar nama ke Pusat Pendidikan Tinggi. Seterusnya pada tahun 2016 pusat ini ditukar nama ke Pusat Pembangunan Komuniti (PPK).

Fungsi 

Sebelum ini PPK berperanan untuk mengendalikan program jangka masa panjang yang melibatkan pelajar lepasan SPM dan Diploma. Mulai tahun 2016 hala tuju dan fokus PPK adalah kepada pembangunan komuniti, belia, wanita dan qariah masjid.

Program Latihan 

Pusat ini menawarkan kursus jangka pendek dan jangka panjang seperti Sijil Pengurusan Koperasi, Diploma Pengurusan Koperasi, Diploma Profesional Pengauditan Koperasi dan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Bidang Tumpuan) Pengurusan Koperasi (MKM-UUM) yang merupakan usaha sama MKM dengan Universiti Utara Malaysia (UUM).

Senarai Program

Hubungi Kami 

Sebarang pertanyaan tuan/puan boleh hubungi maklumat seperti di bawah:

Pusat Pembangunan Komuniti
Maktab Koperasi Malaysia,
103, Jalan Selangor,
Seksyen 6,
46050 Petaling Jaya,
Selangor.

No. Tel : 03-7960 4099
No. Faks : 03-7955 0863
Emel : ppk[at]mkm.edu.my

Carta Organisasi 

-carta sedang dikemaskini- 

Facebook Rasmi 

 Facebook Rasmi Pusat Pembangunan Komuniti

25 Jun 2018 - 27 Jun 2018
I(D) BP3302 Perniagaan Perkhidmatan Pusat Re eksologi
MKM PJ, Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri Dan Kesihatan
Zon
25 Jun 2018 - 26 Jun 2018
I(D) PT2303 Teknik Copywriting
MKM PJ, Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
Kampus Induk
25 Jun 2018 - 28 Jun 2018
I(D) SB2301 Sijil Peruncitan
MKM PJ, Sektor Pemborongan Dan Peruncitan
Zon
25 Jun 2018 - 26 Jun 2018
Q(D) WJ1 Tatacara Pengauditan Dan Perakaunan Koperasi
MKM Zon Sarawak
Zon
26 Jun 2018 - 27 Jun 2018
S(D) PT2301 Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook
MKM Zon Sabah
Zon

Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga April 2018

877

Bilangan Program

109

Peratus Pencapaian Kursus

45306

Bilangan Peserta

113

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 30 Jun 2017

13648

Bilangan Koperasi

6.7  Juta

Anggota

RM 24.4 Bilion

Perolehan

RM 136 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Pautan

TARIKH KEMAS KINI: 22 Jun 2018