24 Sep 2017 - 28 Sep 2017
K(D) PA1102 Perakaunan Asas (Kakitangan)
Alor Setar, Zon Utara
25 Sep 2017 - 27 Sep 2017
I(D) BK1309 Audit Patuh Syariah
Petaling Jaya, Sektor Perkhidmatan Kewangan Dan Perbankan
25 Sep 2017 - 27 Sep 2017
I(D) PT1204 Reka Grafik Adobe Photoshop
Petaling Jaya, Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
25 Sep 2017 - 28 Sep 2017
K(D) PT1101 Kenali Komputer Dan Ms Word
Alor Setar, Zon Utara
25 Sep 2017 - 26 Sep 2017
M(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)
Petaling Jaya, Zon Tengah

Statistics - Academic from January to 31 December 2016

927

Programmes

109

Percentage Reach of Courses

40663

Participants

102

Percentage Reach of Participants

Co-Operative Movement Statistics 2016

13428

Co-Operatives

7  Million

Members

RM 39.6

Revenue (Billion)

RM 130

Assets (Billion)

Source: Malaysia Co-Operative Societies Commission

Links