Penyebutharga Yang Berjaya: Perolehan Bagi Memperbaharui (Renew) Lesen Firewall Palo Alto 3020 Untuk Kegunaan Maktab Koperasi Malaysia
16/2017
ZIANTECH SOLUTIONS SDN BHD
Tempoh Siap / Penghantaran:
1 SEPTEMBER 2017 –
31 OGOS 2020
(3 TAHUN)