Tawaran Sebut Harga Bil 04/2018/MKMZT: Membekalkan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata) Bagi Bangunan Pejabat MKM Zon Timur
Tawaran Sebut Harga Bil 04/2018/MKMZT
2018-07-13
2018-07-13
2018-07-23
Notis Kenyataan Penyebutharga Yang Berjaya Bagi Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Bil 6 2018
Bil 6 2018
2018-07-05
Iklan Penyebutharga Berjaya Mesyuarat Sebutharga Bil 5.2018
Penyebutharga Berjaya
2018-06-06
Iklan Penyebutharga Berjaya Mesyuarat Sebutharga Khas Bil 4.2018
Penyebutharga Berjaya
2018-06-06
Tawaran Sebutharga (Tanpa Buka Peti): Kerja-kerja Membuka, Memasang Dan Mengujiterima Peralatan Sistem Penyaman Udara Serta Kerja-kerja Berkaitan Yang Lain Di Pejabat Mkm Zon Sarawak
Tawaran Sebutharga
2018-05-24