Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga April 2018

801

Jumlah Program 2018

877

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

109

Peratus Pencapaian Kursus

45306

Bilangan Peserta

113

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 31 Disember 2017

13899

Bilangan Koperasi

6.6  Juta

Anggota

RM 40.24 Bilion

Perolehan

RM 139.68 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Pautan

TARIKH KEMAS KINI: 20 Julai 2018