22 Apr 2018 - 26 Apr 2018
J(D) PA1101 Perakaunan Asas (Bendahari, JAD Dan ALK)
MKM Zon Selatan
Zon
23 Apr 2018 - 26 Apr 2018
I(L) BP1305 Penyediaan Pakej Pelancongan Rail Tourism
Perlis, Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri Dan Kesihatan
Zon
23 Apr 2018 - 24 Apr 2018
K(D) W31 Pengurusan Strategik (Wajib 3)
MKM Zon Utara
Zon
23 Apr 2018 - 24 Apr 2018
K(L) WJ1 Tatacara Pengauditan Dan Perakaunan Koperasi (Wajib JAD)
Taiping, Zon Utara
Zon
23 Apr 2018 - 24 Apr 2018
M(D) PC1101 Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi
MKM PJ, Zon Tengah
Kampus Induk

Pendapat Anda

TN50 adalah inisiatif untuk membentuk Malaysia menjadi sebuah negara yang memenuhi aspirasi penduduknya, meliputi dari tahun 2020 sehingga 2050. TN50 merupakan inisiatif jangka panjang untuk membentuk aspirasi Malaysia daripada suara rakyat.
Sehubungan itu, tuan/puan dijemput memberi pendapat dalam borang yang disediakan. Sila klik PENDAPAT ANDA untuk melengkapkan maklumat berikut:

Pendapat Anda

Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga 31 Disember 2017

877

Bilangan Program

109

Peratus Pencapaian Kursus

45306

Bilangan Peserta

113

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 30 Jun 2017

13648

Bilangan Koperasi

6.7  Juta

Anggota

RM 24.4 Bilion

Perolehan

RM 136 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Pautan

TARIKH KEMAS KINI: 20 April 2018