Statistik - Prestasi Akademik Januari sehingga Jun 2018

801

Jumlah Program 2018

371

Bilangan Program Yang Telah Dijalankan

46.32

Peratus Pencapaian Kursus

36649

Bilangan Peserta

91.62

Peratus Pencapaian Peserta

Perangkaan Gerakan Koperasi Sehingga 31 Disember 2017

13899

Bilangan Koperasi

6.55  Juta

Anggota

RM 40.24 Bilion

Perolehan

RM 139.68 Bilion

Aset

Sumber: Suruhanjaya Koperasi Malaysia

TARIKH KEMAS KINI: 18 Januari 2019